Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată şi completată, SC HERTEX SRL  cu sediul în Arad, str. Mihai Eminescu nr.8 , ap 2, înregistrată la Registrul Comertului cu J02/1664/1991, CUI RO 1710588, isi asuma obligaţia de a pastra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care i le furnizaţi despre dumneavoastră in formularul de comanda: nume, adresa , e-mail, CNP si numar de telefon.
 
Completarea datelor personale pe acest site reprezinta acordul dumneavoastra ca acestea sa intre în baza de date a SC HERTEX SRL care primeste astfel dreptul sa  prelucreze datele personale conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele dumneavoastra personale sunt utilizate pe teritoriul Romaniei si sunt colectate in scopul confirmarii telefonice a comenzii dumneavoastre, a realizari facturii pentru produsele achizitionate pe site-ul www.cerbulalbastru.ro si livrarii prin firma de curierat Urgent Cargus la adresa oferita in formularul de comanda.
 
Durata pastrarii acestor date este conform cu prevederilor legale. Va puteti exercita oricand urmatoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de stergere, dreptul de a restrictiona procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiectii, drepturi legate de luarea de decizii automatizate si de profilare.
 
În scopul desfăşurării activităţii comerciale, SC HERTEX SRL poate prelucra și stoca, pe toată durata activității companiei, datele dvs. cu caracter personal, inclusiv numele, prenumele, adresa, telefonul, adresa de e-mail, in baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate. Regulamentul GDPR ne obligă ca să ne asigurăm că stocarea datelor personale este limitată strict la perioada minim necesară, astfel ca toate datele cu caracter personal de care nu mai este nevoie trebuie sterse sau codate. Ne angajăm să ștergem toate datele personale ne-esențiale după expirarea termenelor legale referitoare la stocarea datelor privind contractele comerciale și ale situațiilor fiscale (5 ani).
Site-ul www.cerbulalbastru.ro nu foloseste cookies.
În scopul desfasurarii activităților de reclamă, marketing și publicitate, SC HERTEX SRL poate prelucra și stoca, pe toată durata raporturilor contractuale, datele personale, obţinute în baza formularelor, declaraţiilor şi documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, necesare pentru a vă contacta cu scopul de a-și promova propriile servicii și produse.
 
Dumneavoastră aveți dreptul să refuzați sau să solicitați ulterior, fără justificare si gratuit, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, ca datele dvs. cu caracter personal să nu fie prelucrate de către SC HERTEX SRL după încetarea raporturilor contractuale cu aceasta, în scop de reclamă, marketing și publicitate sau să nu fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. SC HERTEX SRL va pastra confidentialitatea acestor informatii.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind drepturile persoanei ale căror date personale sunt prelucrate, aveți urmatoarele drepturi ce pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri către SC HERTEX SRL , str. Mihai Eminescu nr.1 , ap 2, Arad, întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, în care se vor menţiona datele asupra cărora se solicită intervenţia, motivul justificat şi modul de intervenţie (se va atasa cererii o fotocopie lizibilă a actului dumneavoastră de identitate):
·         Dreptul de acces la date: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele în legătură cu aceasta sunt sau nu sunt prelucrate de un operator.
·         Dreptul de intervenţie: dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ştergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte.
·         Dreptul de opoziţie: de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Informatiile Cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.
S.C. HERTEX S.R.L .prin intermediul site-ului www.cerbulalbastru.ro isi ia angajamentul de a va proteja datele personale. Puteti vizita cea mai mare parte a site-ului www.cerbulalbastru.ro fara a ne oferi datele dvs. personale, cum ar fi numele, adresa sau email-ul.
Dorim sa va asiguram ca am luat masuri fizice si tehnice pentru pastrarea in siguranta a datelor personale colectate pe acest site. In pofida depunerii eforturilor necesare pentru a proteja informatiile dumneavoastra, niciun site, nici o conexie la Internet si nici un computer nu pot fi complet securizate total. Magazinul nostru online foloseste SSL pentru criptarea datelor, are URL-urile de tipul https:// in loc de http:// .  Aceste URL-uri certifica faptul ca magazinul online foloseste o conexiune securizata intre server si vizitatorul magazinului. Prin utilizarea unui certificat SSL, datele site-ului si informatiile personale ale vizitatorilor sunt bine criptate si devin imposibil de citit pentru orice, cu exceptia serverului.
Prin completarea in formularul de comanda pe Site a datelor personale, inclusiv CNP, sunteti de acord cu colectarea, pastrarea si procesarea acestora in vederea pregatirii, facturarii si expedierii comenzii prin firma de curierat URGENT CARGUS, cu care SC HERTEX SRL a incheiat un acord de respectare acerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată şi completată. Colaborarea cu firma de curierat se face in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acesteia si numai in scopul mentionat mai sus, dar si in temeiul unei garantii ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare.Totodata va exprimati consimtamantul ca Urgent Cargus SRL cu care SC HERTEX SRL a incheiat parteneriat in vederea livrarii produselor prin curierat sa va prelucreze datele personale in evidentele proprii in scopul desfasurarii serviciilor de transport a comenzilor.